quarta-feira, 29 de outubro de 2008

Cota Zero 23, 2008


Cota zero: revista d'arqueologia i ciència
Nº 23, 2008

Dossier: Els estudis de la ceràmica: noves perspectives


Articles

• Editorial (p. 2)
Excavacions realitzades a Catalunya durant el 2007 (p. 5-8)

A la recerca del temple d'August a Tarragona: una experiència entre arqueologia i geofísica (p. 9-12)
A. Casas

Resultats preliminars del nivell 2 del sondeig al Centre de Convencions del barranc de la Boella (p. 13-19)
P. Saladié


Dossier

Dossier: Els estudis de la Ceràmica. Introducció (p. 23-24)
Walter Cruells, Anna Gómez, Miquel Molist i Montaña

L'estudi de les ceràmiques prehistòriques des de l'arqueometria (p. 25-37)
Xavier Clop i García

Arqueometria ceràmica: una arqueologia ceràmica amb més informació (p. 38-53)
Jaume Buxeda i Garrigós

La memòria magnètica de les terres cuites arqueològiques (p. 54-61)
Yves Gallet, Agnès Genevey

Decoracions ceràmiques en les societats antigues: mètodes d'aproximació i aportacions a la comprensió de les comunitats humanes (p. 62-70)
Laure Salanova

Tipologies ceràmiques i tècniques quantitatives: apunts d'historiografia i procediments (p. 71-78)
F. Javier López Cachero, José Manuel Espejo Blanco

Diccionari tipològic, corpus i Internet: eines per a l'estudi de les ceràmiques trobades en excavació (p. 79-86)
Michel Py

Proposta metodològica per a l'estudi de la ceràmica prehistòrica (p. 87-99)
M. Pilar Prieto-Martínez

Funcions dels recipients en terra cuita en context d'hàbitat neolític: noves aproximacions (p. 100-114)
Julien Vieugué, Sigrid Mirabaud, Martine Regert

Etnoarqueologia instruccions d'ús: noves perspectives per a l'anàlisi dels conjunts ceràmics (p. 115-128)
Valentine Roux

Els "Grans" recorden: estructures neolítiques del record i l'oblit simbòlic (p. 131-139)
Ian Kuijt

Preservar, presentar, conservar: museïtzar el patrimoni arqueològic. Present i futur del nostre passat (p. 140-143)
Julia Beltrán de Heredia Bercero

• Notes bibliogràfiques (p. 146-151)


Ir ao número de:  Cota Zero

Sem comentários:

Enviar um comentário